Hacol90 heeft een nieuwe website

De website was aan vernieuwing toe. Dit is het resultaat, een nieuwe frisse layout. Het wedstrijden programma werkt weer en de informatie is vernieuwd.