Seniorleden: 19 jaar en ouder

A-jeugd: 17 en 18 jaar
B-jeugd: 15 en 16 jaar
C-jeugd: 13 en 14 jaar
D-jeugd: 11 en 12 jaar
E-jeugd: 9 en 10 jaar
F-jeugd: 7 en 8 jaar
Kabouter: 6 jaar en jonger

Bron: NHV