Het bestuur van Hacol’90 wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitters van diverse commissies.

Functie Naam
Voorzitter Jeroen Keizer
Secretariaat Vacant
Financiën Jelena Derks
Technische commissie Hans Wilms, Annet Pauwels
Activiteiten commissie Nicol Hiestand
P&R Vacant
Facilitair Susan ter Laak

Heeft u vragen stuur ons een mail naar onderstaand mailadres!
E-mail: bestuur@hacol90.nl