Het bestuur van Hacol’90 wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitters van diverse commissies.

Functie Naam
Voorzitter Jeroen Keizer
Secretariaat Patrica Scheffer
Financiën Nicol Spelmink
Technische commissie Britt Wilms, Susan ter Laak
Activiteiten commissie Marjolein Feldkamp
P&R Vacant
Facilitair Susan ter Laak

Heeft u vragen stuur ons een mail naar onderstaand mailadres!
E-mail: bestuur@hacol90.nl